Vl. Sandro Princ
51217 Klana 19
GSM: 091/580 91 83
E mail: princ@klana.net

 

 

 

Grafički dizajn i priprema za tisak

Od 2013. godine SP Design u ponudi ima i usluge grafičkog dizajna i pripreme za tisak vizitki, letaka, plakata, brošura, kataloga, knjiga...

Zajedno s vama osmislit ćemo logotip i vizualni indentitet vašeg obrta, firme ili udruge, napravit ćemo predložak vizitke, memoranduma i kuverte prema vašim smjernicama i zamislima.

Od više različitih projekata na kojima sam do sada radio (priprema plakata, posjetnica, covera za CD/DVD, cjenika) svakako je najzahtjevniji bio rad na prpremi za tisak knjige "Priča o lovu i..." - spomenice HLD Zec Klana tiskane u povodu 20, godišnjice Društva.

Za potrebe nastanka ove knjige od 400 stranica, skenirano je i obrađeno gotovo isto toliko fotografija i raznih dokumenate od kojih su neki bili u vrlo lošem stanju. Bio je pravi izazov obraditi ih do prihvatljive kvalitete za tisak. Knjigu u .pdf formatu prilagođenu webu možete pogledati ovdje.

Za HLD Zec Klana napravljena je i priprema kataloga vrlo atraktivne izložbe lovačkih trofeja. Tom prigodom fotografirana je većina trofeja iz kataloga, a fotografije su obrađene za crno bijeli tisak.

Napraviljena je i priprema za više različitih plakata različitih veličina, od reklame za turistički brod, pa do plakata za lokalne izbore, za koje sam fotografirao kandidate.

Ovim segmentom potpuno je zaokružena ponuda, tako da možete sve pronaći na jednom mjestu; od izrade logotipa i vizualnog identiteta tvrtke, do izrade web stranica, reklamnih letaka i kataloga koji mogu biti priređeni i u digitalnom obliku:

091/580 91 83

Nazovite!